Zorluğun Gücü

Evde olmak ve maske takmak suretiyle fiziksel sağlığımızı güvene almaya çabalarken ‘kapıda’ olduğu söylenen ‘ikinci salgın’dan ruh sağlığımızı nasıl koruyacağız? Her karanlığın içinde bir aydınlık olmasından yola çıkarak, pandemi günleri bize ileride ne öğretmiş olacak? Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Şenol ve psikiyatrist/psikoterapist Dr. Agâh Aydın bizimle olacak. 

 

back to top