Çocuğun Gücü

Toplumun ve devletin ‘çocuk’ ve ‘çocukluk’ algısı nedir? Toplumsal yaş eşitliği: Çocuk haklarının güçlenmesi için, yetişkinliği sorgulamaya hazır mıyız? Dijitalde çocuk hakları: Çocuk hakları savunusunda yeni iletişim olanaklarını etkili kullanabiliyor muyuz? Pandemi süreci eğitimdeki fırsat eşitsizliğini nasıl etkiledi? Covid-19 kitlesel eğitimi dönüştürebilir mi? Alanında uzman isimler ve hak temelli bir bakış açısıyla ele alınacak.

back to top